#основи #термінологія #Новачкам
Що таке класична західна освіта?
Давайте розберемося в термінах: що таке класична західна освіта, тривіум та квадривіум, до чого тут латина й давньогрецька, хто така Дороті Сейерз, і головне, чому це античні й середньовічні методи раптом стали цікаві у 21 столітті.
Зміст
1
Трохи історії
Якими були класичні навчальні інструменти античності та середньовіччя.
Тривіум, квадривіум та lectio divina.
Автор К.Ніколь Генрі
2
"Втрачені інструменти навчання" повертаються
Класична освіта "за Дороті Сейерз"
Граматика, діалектика та риторика як етапи розвитку учня та інструменти навчання для кожного етапу. Класична освіта в школах та в домашньому навчанні в США сьогодні.
Автор К.Ніколь Генрі
3
Класичне навчання в Україні в третьому тисячолітті
Тривіум в країнах СНД. Досвід класичного навчання в Україні в 2017-22 роках.
Перша в Україні класична програма із застосуванням методик Шарлотти Мейсон.
Автор Наталя Карпова

К. Ніколь Генрі
Автор англомовної версії програми Invictus Classical Press
мама 4 хоумскулерів
класичний педагог з 22-річним стажем
1
Трохи історії
У центрі західної класичної освіти було вивчення класичних мов - латини та давньогрецької, мов двох всесвітів – римлян та греків. Його предметами також були філософія, історія, література та мистецтво цих цивілізацій. Спершу глибоко вивчалися латинська й давньогрецька мови, потім учні заучували напам'ять визначні уривки з античної літератури, поринали в дебати древніх філософів, наприклад Цицерона та Марка Аврелія, розмірковували над військовими й політичними стратегіями Александра Македонського та Юлія Цезаря, заглиблювалися в цінності цивілізацій цих визначних людей. В епоху Середньовіччя класичний спосіб освіти був детально вивчений, структурований та поділений на дві частини – тривіум і квадривіум.
Три етапи тривіуму - граматика, діалектика, риторика.
Перший етап - тривіум (лат. "три шляхи"), також відомий як "мовні мистецтва", складався з граматики, діалектики та риторики. Це було глибинне вивчення слів – їх значень, зв'язків та здатності переконувати в істині.

Квадривіум (лат. "чотири шляхи") сприймався як "кількісні науки" і включав арифметику (числа), музику (числа в часі), геометрію (числа в просторі) та астрономію (числа в часі й просторі). На цьому етапі вивчалося розуміння природи людиною. Разом тривіум і квадрівіум складали Сім Вільних Мистецтв.
"Афінська школа" Рафаель Санті, 1511 [зображення - Вікіпедія]
У Середні віки, в західних церквах розвинулася практика Lectio Divina, авторство якої традиційно приписується святому Бенедикту (480 – 547 рр.) та Папі Григорію (540 - 604 рр.), дещо пізніше її формалізував монах Гіго II у книзі "Сходи ченців". У західній чернечій традиції практика стала загальноприйнятою. "Лекціо дивіна" (lectio divina), або "божественне читання", - це чотирьоетапний метод вивчення Святого Письма: lectio - читання, знайомство з текстом; meditatio - роздуми над прочитаним; oratio - молитва; і contemplatio - споглядання. Мета lectio divina – культивувати спілкування з Богом і підвищувати рівень знання Божого слова заради доброчесного життя в Божественних заповідях.

На початку XII століття монах-августинець Гуго Сент-Вікторський (1066 - 1141 рр.) написав "Дідаскаліон" - дидактичний посібник із середньовічних мистецтв, в якому узагальнив принципи божественного читання Святого Письма, а також переніс їх на читання інших текстів. У “Дідаскаліоні” йдеться про основні аспекти середньовічного читання: запам'ятовування, осмислення та роздуми.

Тоді ж, у Середні віки, в західних церквах розвинулася практика Lectio Divina, авторство якої традиційно приписується святому Бенедикту (480 – 547 рр.) та Папі Григорію (540 - 604 рр.), дещо пізніше її формалізував монах Гіго II у книзі "Сходи ченців". У західній чернечій традиції практика стала загальноприйнятою. "Лекціо дивіна" (lectio divina), або "божественне читання", - це чотирьоетапний метод вивчення Святого Письма: lectio - читання, знайомство з текстом; meditatio - роздуми над прочитаним; oratio - молитва; і contemplatio - споглядання. Мета lectio divina – культивувати спілкування з Богом і підвищувати рівень знання Божого слова заради доброчесного життя в Божественних заповідях.

На початку XII століття монах-августинець Гуго Сент-Вікторський (1066 - 1141 рр.) написав "Дідаскаліон" - дидактичний посібник із середньовічних мистецтв, в якому узагальнив принципи божественного читання Святого Письма, а також переніс їх на читання інших текстів. У “Дідаскаліоні” йдеться про основні аспекти середньовічного читання: запам'ятовування, осмислення та роздуми.

Запам'ятовування (вивчення напам'ять) було першим і найважливішим етапом освіти, щоб облаштувати пам'ять історією про спасіння, розкритої у Писанні через найважливіші теми, персоналії, події та символи.

Студенти створювали в розумі своєрідний "ковчег пам'яті", де розміщували всі завчені деталі. В будь-який час в цей ковчег можна звернутися як до джерела істини, яка змінює серце, душу й розум; він мав захищати учня від гордині та доктринальних помилок. Тільки після такого ретельного облаштування пам'яті студенти приступали до систематичного читання книг із рекомендованого списку (lectio).
"Сім чеснот та сім вільних мистецтв", Франческо Песелліно, 1450 [зображення - pixels.com]
Lectio - етап старанного засвоєння первинного значення тексту, з обов'язковим урахуванням його історичності, жанру, контексту тощо. Як правило, студенти не поспішали аналізувати і критикувати текст, доки розібралися в тому, що хоче сказати автор. І лише після розуміння (тобто знання) тексту студенти приступали до опрацювання аргументів автора у світлі фактів із “ковчега пам'яті”. Чи є аргумент автора істинним, доброчесним та прекрасним? Чи резонує він із істинами Писання або ж суперечить їм? Чи висвітлює прочитаний текст неправоту в серці або розумі читача? Чи вимагає ця неправота покаяння та виправлення?

Після цього студент переходив до наступного етапу - meditatio, глибоких роздумів про важливе та прекрасне в обраних уривках тексту або його ідеях. Читання вголос, перечитування, молитовні роздуми (oratio) готували до подальшого відкриття істини Святим Духом, яка призводила до покаяння та виправлення, миру та духовної втіхи, здивування та прославлення.

Compositio – фінальний етап, на якому тривала праця вивчення дозволяла студенту створювати щось нове для зовнішнього світу (тексти, мистецтво, архітектуру тощо). Створювати щось справжнє, доброчесне, істинне, що трансформувало би внутрішній устрій розуму, серця та душі і вело би до доброчинних вчинків та діяльної любові до Бога та ближнього.

Така форма навчання (безумовно, з варіаціями) була нормою в епохи Ренесансу, Реформації та Просвітництва, аж доки не розпочалися реформи освіти в XIX столітті.

Повільно, але чітко освітня парадигма змінювалася з "класичної" на "прогресивну". До 1950-х років у моделі навчання залишилися лише фрагменти класичної освіти.

2
про важливе есе Дороті Сейерс
"Втрачені інструменти освіти"
В останні сорок років у США та Канаді відновився інтерес до класичної освіти. У 1948 році письменниця Дороті Сейєрс (сучасниця Джона Р. Толкіна та Клайва С. Льюіса, близька до їх літературного кола "інклінгів") написала есе “Втрачені інструменти навчання”, в якому вона гірко оплакує недоліки сучасної освіти та наводить переконливі аргументи на користь повернення до середньовічної моделі, побудованої навколо тривіуму та квадривіуму. Кінцева мета класичної моделі навчання – виховання доброчесних людей, які вміють самостійно мислити та вміють вчитися. В своєму есе міс Сейєрс блискуче продемонструвала переваги трьох напрямів тривіуму, пропонуючи застосувати природні стадії розвитку дитини та етапи lectio divina.
…Мене дуже турбує одна єдина річ — правильне тренування розуму, якому в сучасному світі доводиться стикатися з безліччю неперетравлених проблем. І оскільки інструменти освіти в галузі будь-якого предмету працюють, як і в минулому, людина будь-якого віку, яка володіє ними, вдвічі швидше і ефективніше зможе опанувати будь-який новий предмет, ніж той, хто цих інструментів не має...
Дороті Сейерз
есе "Втрачені інструменти навчання"
Учні етапу "граматики" (4 - 11 років) люблять щось заучувати напам'ять, співати, декламувати й колекціонувати. Це дає нам, батькам та викладачам, можливість використовувати їх природні прагнення і допомагати наповнювати свій "ковчег пам'яті" цінними знаннями.

Учні етапу діалектики (12 – 15 років) люблять сперечатися та не погоджуватися з дорослими. У цьому віці ми вчимо їх задавати питання, думати глибше, читати повільніше, вибудовувати важливі логічні зв'язки й аргументувати. Абиякщо вже сперечатися з батьками, то з розумом.

На етапі риторики (15 - 18 років) учні прагнуть незалежності, самовираження. Вони синтезують знання та вміння, пишуть твори, тексти для виступів, монологів. Ми надаємо їм більше свободи у пізнанні, допомагаємо розвивати власні інтереси, поки наші дорослі діти вчаться смиренно розуміти, що пізнання неосяжне.

Класичний метод "за Дороті Сейєрс", відомий як навчання на базі тривіуму, лежить в основі більшості 12-класних класичних шкіл у США. Звичайно ж, модель була розширена та збагачена в процесі багаторічного вивчення книг та практик класичних педагогів Середніх віків та Ренесансу та подальших експериментів у сучасних школах.

Метод, як і раніше, базується на вивченні класичних мов (в основному латини), але був розширений до вивчення наук, літератури, мистецтва та філософії не тільки Риму та Греції, а й усієї західної та частково східної цивілізації до наших днів.

Навчання вибудовується (не завжди) навколо чотирьох історичних циклів: Стародавній світ, Середньовіччя/Ренесанс, історія раннього Нового часу і Новий час. Дані цикли ученики проходять на кожному етапі тривіуму: у віці граматики замап’ятовують основні факти, на етапі діалектики вони вчаться будувати зв’язки між цими фактами, задавати правильні питання, вивчають ази формальної і неформальної логіки; на етапі риторики учні вже можуть грамотно відстоювати істину в дискусіях. Тобто до моменту закінчення школи діти проходять кожен історичний період тричі: щонайменше один раз на етапі граматики, один раз на етапі діалектики і один раз на етапі риторики.
Перевидане есе "Втрачені інструменти навчання" - на жаль, поки що немає книги українською мовою.
частина 2 - практичний досвід
Класичне навчання на базі тривіуму в Україні в третьому тисячолітті

Наталя Карпова
Спів-автор україно- та російськомовних версій програми Invictus Classical Press
Директор преставництва ICP в країнах СНД
мама 3 хоумскулерів
педагог з 25-річним стажем, викладач в класичному методі з 2017 року
3
В перший рік хоумскулінгу зі старшим сином ми обрали дистанційну платформу "Оптіма" і мріяли, що дитина буде навчатися самостійно за допомогою цифрового кабінету. Але швидко стало зрозуміло, що через інтернет зручно атестуватися, тобто легко отримувати оцінки, але не навчатися. Як тільки вимикався комп"ютер, дитина враз все забувала. Також, сучасний постмодерністський підхід "більше значить краще", "після трьох уже пізно" тощо швидко перевтомив і мене, і дітей. Велика кількість предметів, невідповідні до віку завдання мене не влаштовували.

Саме тоді я розділила поняття "школа" і "освіта". Саме тоді я зрозуміла, що якщо мені не все одно, наскільки освідченими будуть мої діти. І мені з моїм червоним дипломом кращого педагогічного вузу країни стало незрозуміло, як. Бо в університеті нас навчали чому завгодно, але не як виховувати та навчати власних дітей.

Я почала шукати досвід в блогах американських та австралійських мам, адже там сімейна освіта активно розвивається вже півсотні років. Цікаво було дізнатися про різні хоумскулерські напрямки, навіть освітні філософії: анскулінг, юніт-стаді, Шарлотта Мейсон, класична освіта, еклектика, Великі книги...

Класична освіта на базі тривіуму зацікавила мене найбільше, а коли я знайшла електронну книжку Сьюзен Вайз Бауер "Добре тренований розум" (The Well-Trained Mind, by Susan Wise Bauer)... це було... Це було наче священний грааль! Сотні сторінок читала ночами, благословляючи Бога, професора Бауер, інтернет, хоумскулінг, і радіючи, що нарешті знайшлася метода, така близька до мого розуміння освіти дітей.

Виховання чеснот, вільні мистецтва, античні та середньовічні традиції, адаптовані до сучасних реалій, виявляється, все так просто і доступно! Мене зачарувала ідея про те, що 4 історичні цикли дитина проходить тричі на етапах граматики, логіки та риторики, ідея інтеграції хронологічного читання та вивчення наук по циклам. Вивчаючи історію Стародавнього світу, діти читають міфи та стародавні епоси, байки Езопа та адаптовані твори античних авторів, проживаючи разом із предками фантазії про устрій всесвіту та вивчаючи біологію, ніби роздивляючись все живве, що створив Бог. В циклі вивчення історії Середніх віків читаємо саги про королів та лицарів, історію про Беовульфа та короля Артура, торкаємося шедеврів Данте та Боеція, вивчаємо науки про Землю, порівнюємо з тим, як в ті часи розвивалися науки. Захоплюємося мистецтвом та відкриттями Ренесансу, подорожуємо разом із мандрівниками епохи Великих географічних відкриттів. Так само вивчаючи нову та новітню історію, ми читаємо твори тих часів та вивчаємо науки. Розум, який облаштовано знаннями, який вміє логічно міркувати, відстоювати істину. Ось чого я забажала для своїх дітей!!! Веселе запам"ятовування на етапі граматики, вивчення логіки, Сократівські бесіди, риторика - всі ці етапи здалися мені настільки логічними та природніми! Я поділилася з чоловіком натхненням, і ми обрали цей метод для наших дітей.

Але ж... але ж всі українські підручники виявились непридатними... Уривки інформації, розділення на предмети... Де шукати класичні?

В керівництві "Добре тренований розум" професор Бауер дає багато рекомендацій готових програм та книжок для читання, але... Але 99% з того списку немає ані російською, ані українською. Я стала писати власну навчальну програму та зразу ж приступила до навчання дітей. В той час подруга розповіла мені про готову класичну програму "Класичні бесіди" (Classical Conversations), яку адаптувала Ірина Шамоліна. Ця мама живе в Росії і тривалий час вела популярний блог про класичну освіту. Чесно кажучи, версія класичної освіти в інтерпретації Classical Conversations мене не дуже надихала, але я вирішила сходити на інфозустріч Класичних бесід (КБ) в Києві, сподобалась презентація програми. Тим паче, що в цій спільноті були наші друзі, а незабаром і сама стала інструктором (тьютором) спільноти курса "Основи". Свою історію в КБ я написала в блозі кілька років тому (ось посилання на плюси і мінуси , блог російською мовою), повторюватися тут не буду, але якщо коротенько підсумувати, то мене не влаштовували три цикли замість чотирьох, російська історія замість української, всі щорічні сплати, мережевий маркетинг, та кілька методичних моментів. Коли ми виїхали з Києва, я почала писати класичну програму для своїх дітей із залученням методів Шарлотти Мейсон, придбала англомовні дидактичні пісні американського видавництва, але то було надто затратно по ресурсам часу.

Насправді, це можливо. На етапі граматики читати з дітьми книжки, вчити напам'ять факти. Головні запитання цього віку: хто, що, де, коли, як влаштовано. Вірші, пісні, уривки з гарних текстів.

На етапі діалектики (логіки) почати вивчати формальну і неформальну логіку (шукаємо цікаві книжки або онлайн курси), вчити задавати питання як? чому? навіщо? Розмовляти з дітьми і вчити їх розмірковувати логічно.

На етапі риторики вчити підлітків будувати аргументацію, писати есе, доводити істину. Приєднуватися до дебатних клубів, тренувати навички підготовки та виступу. Ці інструменти допоможуть у вивченні будь-якого предмета чи галузі. Спочатку ми знайомимося з термінологією, далі розуміємо логіку процесу, далі можемо комунікувати в потрібній сфері. Але найбільше часу займала в мене підготовка до занять.

Я трохи заздрила батькам по той бік Атлантики, які мали вибір серед десятків різноманітних готових програм, могли легко приєднуватися до діючих спільнот чи створювати власні, спираючись на методичні посібники. Підписалася на безліч груп та блогерів, аж поки не знайшла Invictus Classical Press. Ця програма змінила все!

Детальні інструкції на 5 років, міжпредметна інтеграція, чудові проекти, навчання через мистецтво, готові списки рекомендованих книжок та ресурсів на кожен тиждень навчання!
Мені захотілося, аби сім'ї, які говорять українською та російською мовами, мали цю програму.

Тому що тепер ми, звичайні батьки звичайних дітей, можемо з цією програмою рівня граматики дати нашим дітям прекрасну гуманітарну освіту, з простими доступними інструментами, які довели свою ефективність протягом тисячоліть.

Тепер з цими інструментами батьки можуть навчати своїх дітей вдома або збагатити шкільну освіту, не витрачаючи тонни часу та зусиль. Я вдячна Богу і всим людям, хто допоміг цьому відбутися.

Маю надію, що в Україні буде більше адаптованих класичних програм і для рівня граматики, і логіки, і риторики. А поки що насолоджуємося першою в Україні класичною програмою Invictus Classical Press. І запрошуємо вас до цікавої подорожі пізнання у прагненні до істини, краси та добрих вчинків.

Ми в ICP віримо, що і класична освіта на базі тривіуму, і педагогіка Шарлотти Мейсон прагнуть до істини, краси та чесноти. Створюючи цю програму, ми постаралися в одному комплексному посібнику поєднати все, що приваблює сім'ї в обох методах.

У рамках концепції тривіум створено програму ICP - навчальні матеріали для етапу граматики, націлені на формування ковчега пам'яті учнів від 4 до 12 років, які можна використовувати і для навчання старших дітей.

Ми не ставили за мету описати в деталях усі грані методу класичної освіти в рамках цієї статті. Якщо ви володієте англійською, почитайте більше про цю освітню філософію, вона варта вашого часу і уваги. На вас чекає безліч дивовижних відкриттів! Нижче пропонуємо список літератури для ознайомлення. Наразі більшість цих книг англомовні. В україномовному просторі, на жаль, відсутні матеріали на цю тему. В рунеті є більше статей про класичну освіту, але більшість написана авторами, пов'язаними з КБ.

Класична освіта на базі тривіуму заслуговує уваги українських батьків і педагогів, тому ми будемо робити ще багато публікацій на цю тему.
Рекомендована література
російськомовні та англомовні джерела
"Утерянные инструменты обучения", Дороти Ли Сэйерс, перевод на сайте классической гимназии Ю.А.Шичалина

"Человек отменяется", Клайв Стейплз Льюис, текст на сайте Предание

An Introduction to Classical Education, by Christopher Perrin

The Lost Tools of Learning, by Dorothy Sayers

"The Well-Trained Mind", "The Well-Educated Mind", by Susan Wise Bauer

Norms and Nobility: A Treatise on Education, by David Hicks

The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education, by Scott Clark and Ravi Jain

Classical Education: The Movement Sweeping America, by Dr. Gene

Edward Veith and Andrew Kern, new edition edited by Brian Phillips

Climbing Parnassus: A New Apologia for Greek and Latin, by Tracy Lee Simmons

Recovering the Lost Tools of Learning, по Douglas Wilson

The Abolition of Man by C.S. Lewis

Beauty in the Word: Rethinking the Foundations of Education, by Stratford Caldecott

Consider This: Charlotte Mason and the Classical Tradition, by Karen Glass

When Athens Met Jerusalem: An Introduction to Classical and Christian Thought, by John Mark Reynolds

The Trivium: The Liberal Arts of Grammar, Logic, and Rhetoric, by Sister Miriam Joseph

Simply Classical: A Beautiful Education for Any Child, by Cheryl Swope

Teaching the Trivium, by Harvey Bluedorn

Poetic Knowledge, The Recovery of Education, James Taylor

10 Ways to Destroy the Imagination of your Child, Anthony Esolen
Є запитання?
Напишіть у видавництво!
Наталя Карпова
регіональний директор Invictus Classical Press
Телеграм: t.me/invictusclassicalpress
E-mail: icp.ru.ua@gmail.com

Програма Invictus Classical Press поєднує в собі методи Шарлотти Мейсон та класичної освіти, прагне прославляти Бога, використовуючи прекрасні та достовірні джерела у рамках тривіум-методу.

Курс покликаний допомогти у формуванні цілісної особистості людини, створеної на образ і подобу Божу, щоб пізнавати нове, міркувати логічно і переконувати інших людей у вічних Божественних істинах та любити ближніх.

Симфонія
класичної освіти та педагогіки Шарлотти Мейсон

Навчальна програма для християнських сімей. Каталог посібників для домашнього, альтернативного та додаткового навчання.

© 2021 Карпова Наталя Миколаївна
© 2020 Invictus Classical Press
Усі права збережено.
Ніяка частина цього сайту не може бути скопійована або відтворена будь-яким засобом.
Контакти
  • icp.ru.ua@gmail.com
  • t.me/invictusclassicalpress
  • ВХІД В ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Made on
Tilda